Posts created byJanet Caldwell

Posts created by Janet Caldwell

All posts by Janet Caldwell

  • Lever vi i en av-ideologisert tid?

    Det hevdes at vi lever i en av-ideologisert tid. Den standardiserte definisjonen av ideologi finner vi i Marx’ Kapitalen: «Sie wissen das nicht, aber sie tun es» («De vet det ikke, men de gjør det»). Ideologi i denne betydningen innebærer en forskjell mellom den såkalte sosiale virkeligheten og våre forvrengte representasjoner av den. Derfor kan…

    Read more
  • 68-opprøret

    68-opprøret var utvilsomt en kamp for sosial utjevning, anti-imperialisme og anti-diskriminering, men på mange måter la det like mye et mentalt grunnlag for sen-kapitalismen og markedskreftenes totale politiske dominans fra og med 80-tallet. I boka The new spirit of capitalism beskriver de franske sosiologene Luc Boltanski og Eva Chiapello tre historiske trinn i utviklingen av…

    Read more